Spelregels IJsballen Zet een paal midden in een sloot, dit is tevens het begin en eindpunt van het spel. Spreek van te voren een te gooien traject af, deze gaat over het ijs. Dit traject moet in een zo min mogelijk aantal worpen worden afgelegd. De eerste gooi begint vanaf de paal, er wordt onderhands gegooid. Er mag niet worden afgesneden de bochten worden over het ijs gegooid. Bochten afsnijden telt als een extra punt. Er is echter een uitzondering als er over duiker of dammen moet worden gegooid. Als een bal meer dan een meter op het land terecht komt, dan moet er eerst haaks op het ijs worden gegooid, dat betekent een worp extra. Men loopt achter de ballen aan, de bal die men als eerste tegen komt wordt dan ook weer als eerste gegooid. Iedereen wacht tot de laatste worp geworpen is en vervolgd daarna weer het traject. De puntentelling gaat als volgt elke worp wordt geteld als een punt. Als men aan het einde van het traject de paal bereikt, dan gooit degene met het minst aantal worpen eerst. En probeert de paal te raken (uitgooien). Elke extra worp is een extra punt. Degene met het minst aantal worpen is de winnaar.